Op een slechte bodem groeit niet veel

Heb je te maken met leidinggevenden die beter leiding moeten gaan geven, maar gaat het ondanks training en coaching nog steeds niet beter? Kijk dan ook eens scherp naar de context waar ze in werken en de mensen aan wie ze leiding geven. 

Goed leidinggeven, de basis op orde, medewerkers die meedoen

When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower.

Zoals een bloem niet bloeit als je het ruimte, voeding of zon onthoudt….. zo komt je leiderschap niet in positie zonder goede leidinggevenden, zonder een basis die op orde is of zonder competente medewerkers.

Als een leidinggevende (nog) niet optimaal functioneert, loont het de moeite om ervoor te zorgen dat er in alle drie gebieden een gezonde bodem ligt.

Goede leidinggevenden

Leidinggeven is een vak, waarvoor je zowel aanleg als vaardigheden moet hebben.

Vaardigheden kun je trainen. Persoonlijk leiderschap en coaching kan helpen die vaardigheden ook echt te laten zien in gedrag. Maar als je niet van mensen houdt en het niet op kan brengen om naar ze te luisteren, zul je in de toekomst niet meer geschikt zijn als leider. (Niels Van Quaquebeke, hoogleraar Leadership and Organizational Behavior).

Hebben we als organisatie het lef om te kijken naar de geschiktheid van onze leidinggevenden? Durven we onze consequenties te nemen als die aanleg er niet is? En als die geschiktheid er wel is, investeren we dan echt voldoende in begeleiding en een context waarin de leidinggevende optimaal kan functioneren?

De basis op orde

In een organisatie waar de basis niet op orde is, kun je als individuele leidinggevende nog zo goed zijn….het blijft vechten tegen de bierkaai.

Pakken we echt onze rol als MT? Zetten we onze leidinggevenden in positie en zetten we een duidelijke context neer? Hebben we bijvoorbeeld  als management echt een duidelijke richting gekozen en staan we daarvoor, zodat mensen helder kunnen zien hoe ze bijdragen en er toe doen? Sturen we daar ook echt op, of belonen we eigenlijk ander gedrag?

Hebben we er voor gezorgd dat leidinggevenden een duidelijke en gedeelde visie op leidinggeven hebben? Een structuur waarin ze elkaar hierbij helpen en ondersteunen? Ondermijnen we onze leidinggevenden niet? Gaan we nooit per ongeluk om ze heen, nemen we niet te snel dingen over? Spreken we ze niet alleen aan op hun verantwoordelijkheid, maar helpen we ze ook om die verantwoordelijkheid te  (kunnen) nemen?

Hebben we gezorgd voor een structuur en voor processen die leidinggevenden (en alle andere medewerkers) faciliteren om ook echt te kunnen doen wat ze kwamen doen? Zien we onze medewerkers en horen we ze echt als ze aangeven wat ze nodig hebben?

Betrokken en competente medewerkers

Het is lastig leidinggeven in een organisatie waar veel medewerkers zich niet (meer) verbonden voelen met het doel van de organisatie. Waardoor ze vaak ook geen verantwoordelijkheid meer nemen voor hun eigen functioneren.

In een omgeving met slecht functionerende leidinggevenden en een basis die niet op orde is, hebben we dat snel voor elkaar….Omgekeerd werkt het niet altijd zo simpel. Goede leidinggevenden en de basis op orde hebben helpt wel om mensen verbonden te houden,  maar het helpt niet (altijd) genoeg om overboord gevallen mensen weer aan boord te krijgen.

Dat vraagt meer, zoals gezamenlijk en individueel inzicht in houding en (team)gedrag. Een hernieuwde ijking van hoe wij de dingen hier en met elkaar doen. Het vraagt ook om kennis en kunde; hebben medewerkers alle vaardigheden en tools om te doen wat ze komen doen en krijgen ze daar de gelegenheid voor?

Waar te beginnen?

Als we niet weten waar we naar toe willen, komen we er niet. En als we dat wel weten, maar niet weten waar we nu zijn, komen we ook niet waar we willen zijn

Op welk gebied is de bodem bij jullie nog niet zo gezond om je leidinggevenden te laten bloeien?

Om te weten waar je nu echt als eerste aandacht en tijd in moet investeren, is het belangrijk om eerst goed te ontdekken waar we nu staan. Met je leiderschapsteam een reality check doen van de huidige situatie op het gebied van leidinggeven, context en medewerkers.

En dan samen bepalen wat er nodig is om leiderschap goed in positie te krijgen.


Verder praten of lezen? Plan een belafspraak of schrijf je in: