Samen naar Resultaat

Samen naar Resultaat helpt bedrijven bij het in positie zetten van hun leidinggevenden, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Ons uitgangspunt: Organisaties functioneren pas optimaal als de mensen die er werken, het gevoel hebben dat ze er écht toe doen. Als ze zien hoe ze bij kunnen dragen aan het grote geheel, en in staat worden gesteld die bijdrage te leveren.

Dit vraagt om goed leiderschap, vanaf de directiekamer tot op de vloer. In een context waar de basis op orde is. Met mensen die samen gaan voor resultaat.

Leidinggevenden zijn een grote factor in het optimaal functioneren van medewerkers en organisatie, maar dat gaat verder dan alleen het functioneren van het leiderschap zelf. Het gaat altijd om 3 elementen:

(1) Het leiderschap zelf,
(2) de context waarin gewerkt wordt, en
(3) houding en gedrag bij team/medewerkers.

Onze aanpak is een pragmatische: Samen kijken waar het nu écht niet lekker loopt en de aandacht focussen op datgene dat nu het meeste gaat helpen.

When a flower doesn’t bloom, you fix the environment in which it grows, not (just) the flower


Verder praten?

  • Bel of mail Sandra Geelink (+31 6 11708375 | sandra@samennaarresultaat.nl) of
  • Plan direct een telefonische verkenning in de agenda.