Reality Check

In de reality check brengen we samen, op basis van een vaste set factoren, de dagelijkse werkelijkheid in beeld. Zodat we daarna oorzaken gericht aan kunnen pakken op de plek waar ze liggen. We brengen in kaart hoe het staat met:

  • Leiderschap (LS) en leidinggevende vaardigheden en gedrag (LG) van het leiderschapsteam
  • Organisatiecontext, structuur en processen. (CO) Is de basis op orde?
  • Het functioneren, houding & gedrag van team en medewerkers (MW)

Op basis van deze gedeelde werkelijkheid, bepalen we in het plan van aanpak samen welke stappen nodig zijn en hoe deze stappen het beste begeleid kunnen worden.


Hoe lang duurt de Reality Check?

Hoe lang deze reality check duurt, bepalen we samen. Verschillende factoren spelen daarbij mee. Hoe groot is het probleem dat we opgelost willen zien? Hoeveel weten we al over wat er speelt? Hoe geïsoleerd is het probleem? Hoeveel tijd hebben we er samen aan te besteden?

Soms past een reality check in een uurtje met de directeur en een MT afgevaardigde, soms zijn we enkele maanden met het voltallige leiderschapsteam aan het ontdekken wat er nu écht gaande is in onze organisatie.

Zijn er na de reality check altijd interventies op alle 3 gebieden nodig?

Soms zijn de inzichten uit de reality check die we samen (h)erkennen, voldoende om het anders te gaan doen.

Soms volstaat executive coaching of MT begeleiding om ook de rest van de organisatie op orde te krijgen.

Soms is het alleen de basis die op orde moet komen, zodat alle leidinggevenden en medewerkers weer kunnen gaan doen waar ze voor kwamen.

En soms hebben we samen een wat langere adem nodig om de boel op alle drie gebieden weer op orde te brengen. Dat bepalen we samen, in het plan van aanpak.

Hoe werkt de Reality Check?

In de reality check kijken we op een gestructureerde manier naar de werkelijkheid op alle 3 gebieden.

Dat doen we op basis van een set van vaste vragen en factoren, aangevuld of ingekort op basis van wat voor jullie organisatie nu relevant is.

Dit kijken naar de werkelijkheid doen we o.a. door te observeren op significante momenten in het dagelijks werk, door van binnenuit gebeurtenissen te noteren, door interviews met medewerkers, door de aan- of afwezigheid bestaande processen en structuren.

Wie doet de Reality Check?

De reality check kan gedaan worden door Samen naar Resultaat met minimaal 1 leidinggevende uit de top. Hoe meer het leiderschap betrokken is bij de reality check, hoe beter de basis gelegd wordt voor succesvolle latere interventies.

Wanneer is de Reality Check nuttig?

Altijd als ‘het’ niet lekker loopt, je als MT of als leidinggevenden niet de impact hebt die je voor ogen had . Als je overweegt om tijd, energie of geld te gaan besteden om problemen op het gebied van leiderschap op te lossen.

Want als we niet echt weten waar we zijn, gaan we schieten met losse flodders. Dan besteden we wellicht die tijd, energie en geld aan zaken als leiderschapsontwikkeling of teamsessies, om uiteindelijk tot de ontdekking te komen dat het echte probleem er nog steeds blijkt te zijn.Benieuwd naar de ervaringen van klanten? Lees het hier.

Verder praten? Plan een telefonische of online afspraak met Sandra Geelink: