4 cruciale factoren om grip te krijgen op het realiseren van strategische doelen

De grootste uitdaging van een leider is niet het formuleren van een strategie, maar het zorgen voor een goede uitvoering ervan.

Strategische ideeën genoeg, dat merk ik ook regelmatig bij management team sessies die ik begeleid. Waar het begint te haperen, is bij de consistente uitvoering van die strategie.

‘Organisaties besteden te veel aandacht aan het waarom en verwaarlozen het hoe, de executie van hun strategie’ betoogt ook adviseur Jacques Pijl in zijn boek ‘Strategie = Executie’. De faalkans in de uitvoering van strategieën wordt door wetenschappers ingeschat op 60 tot 90%.

Wat gaat er fout?

Uit onderzoek van Strategy& en Katzenbach Center blijkt een grote verandermoeheid. Maar liefst 65 procent van de respondenten gaf dit aan. De initiatieven die zij hebben doorgemaakt werden bijvoorbeeld slecht doordacht, slecht uitgevoerd of te snel uitgerold. Om nog maar te zwijgen van de ‘spetterende-brand-new-day-initiatieven’ die de top van de organisatie bedacht. (uit “10 gouden regels voor succesvol veranderen” van DeAnne Aguirre en Micah Alpern)

Daarnaast blijken er nog twee hoofdoorzaken voor het stuklopen van organisatieveranderingen:

1. Terugvallen in oude gewoonten

Gebrek aan vaardigheden om de ingezette verandering vast te houden. Zodra de resultaten een beetje tegenvallen, vervallen de leiders snel weer in oude gewoonten.

2. Te weinig input van de lagere legionen

Te vaak worden veranderprocessen bedacht, gepland en uitgevoerd door de directie van een bedrijf, met maar weinig input van de lagere legionen.

Hoe kan het wel?

Wil je grip op het realiseren van een strategisch doel, ook in de waan van de dag, dan blijken 4 zaken cruciaal:

1. Een helder doel

“Deze brief is nogal lang uitgevallen omdat ik geen tijd had om hem korter te maken.”- Blaise Pascal.

Veel doelen bedenken is geen kunst. Om uitvoering mogelijk te maken, heb je echter focus op prioriteit nodig. Welk doel is het allerbelangrijkst? En is dat doel helder in het licht van je visie en missie? Kennen alle medewerkers dat doel? Ben jij in staat om het belang van het organisatiedoel in begrijpelijke bewoordingen aan ieder willekeurig persoon in je organisatie uit te leggen? Weet je ze daarmee ook te boeien?

2. Medewerkers die weten hoe zij de belangrijkste bijdrage leveren

Mensen willen er toe doen en gaan beter functioneren als ze zien waar hun werk aan bijdraagt.

Weten de mensen in jouw organisatie dat? Is het organisatiedoel vertaald naar doelen en gedragingen op team- en medewerkersniveau? Stel je mensen regelmatig de vraag hoe zij zelf denken de beste bijdrage aan het behalen van doel te kunnen leveren?

3. Het bijhouden van waar we staan t.o.v. het doel

Als je als automobilist je bestemming invoert op je GPS, vind je het waarschijnlijk heel fijn dat die GPS onderweg steeds weet waar je bent, zodat je weet wat je volgende afslag moet zijn…

Transparantie over doelen en voortgang leidt tot een hoger engagement. Communiceren jullie de doelen alleen aan het begin van het jaar, of komen ze gedurende het jaar regelmatig in zicht? Hebben jullie een concreet platform zodat mensen steeds weten waar we ons bevinden t.o.v. ons doel en jullie daar over in gesprek kunnen gaan?

4. Een cultuur waarin je elkaar constructief aanspreekt op ieders verantwoordelijkheid

Medewerkers die zich verbonden hebben aan het heldere doel, die zelf hebben meegedacht over hoe ze daar aan bijdragen, en ook zien hoe hun werk bijdraagt aan het doel, nemen vanzelf meer verantwoordelijkheid. Wordt die verantwoordelijkheid genomen in jullie organisatie? Is de cultuur dermate veilig, dat mensen elkaar constructief kunnen aanspreken op die verantwoordelijkheid en elkaar daarin kunnen steunen?

Een organisatie waar iedereen, van directiekamer tot werkvloer, bewust bezig is met gedrag dat dag in, dag uit, bijdraagt aan het realiseren van  doelstellingen. Utopie of haalbaar?


Als 1FOCUS consultants leren wij organisaties een werkwijze die hen ondersteunt bij de executie van hun strategie. Een werkwijze die je helpt om resultaten te behalen met betrokken mensen. Meld je direct aan voor het volgende gratis event. Lukt dat niet? Neem dan contact op voor een oriëntatie gesprek, klik hier voor de online 1FOCUS brochure of


Verder praten of lezen? Plan een belafspraak of schrijf je in: