Van woorden naar daden

Je bewust zijn van je waarden geeft inzicht: Inzicht in waarom je doet wat je doet, en waarom je soms niet doet wat je wel wilt. Inzicht in waarom het soms schuurt tussen je verstand en je gevoel.

De impact van je inzicht wordt vaak nog groter als je er iets mee doet. Zowel op individueel niveau als in teamverband. 5 stappen voor jezelf, 5 stappen voor je team:

Individueel: van inzicht naar impact

Is alleen het inzicht dat een bepaalde waarde belangrijk voor je is, niet voldoende, maak dan een concrete vertaling naar het gedrag dat bij die waarde hoort.

Stel jezelf, voor elk van je belangrijkste waarden, de volgende vragen:

1. Welke impact hebben mijn waarden op de manier waarop ik met mijn werk omga, hoe ik mijn doelen wel of niet bereik?

2. Welke van mijn waarden zou wel iets meer of minder aandacht mogen krijgen?

3. Wat doen mensen die naar deze waarde leven en werken? Hoe zie ik bijvoorbeeld dat een ander “eerlijk” is, “integer” is, “pro-actief” is? Wat zie ik die ander dan concreet en observeerbaar doen?

4. Wat kan ik nu zelf op dagelijkse basis bewust gaan doen of laten om de juiste hoeveelheid aandacht aan een specifieke waarde te geven? Hoe zouden andere mensen dat kunnen zien?

5. Wat heb ik van andere mensen nodig om naar deze waarde te kunnen leven en werken? Wat kan ik nu doen om dat te krijgen?

Als team: van intentie naar gedrag

Ook als team kunnen we onze kernwaarden bepalen. We kunnen bedenken vanuit welke waarden wij willen werken, hoe we (samen) willen werken en welke impact onze teamwaarden hebben op het bereiken van onze doelen.

Alleen de intentie om te werken vanuit onze teamwaarden, is zelden voldoende. Ook in teamverband is het belangrijk om een concrete vertaling te maken naar het gedrag dat bij iedere waarde hoort.

Het helpt als je hierbij als team aandacht geeft aan:

1. Concreet gedrag. Wat betekent bijvoorbeeld “we helpen elkaar” ? Wanneer wel, wanneer niet, gevraagd, ongevraagd? Zoek er wat scenario’s bij om gevoel te krijgen bij de waarde, maak gedrag observeerbaar en specifiek.

2. Individuele verantwoordelijkheid en voorkeuren. Voelt iedereen zich verantwoordelijk, geldt alles voor iedereen even zwaar?

3. Wat hebben we van elkaar nodig om vanuit deze waarden te kunnen werken? Geven we elkaar daar ruimte en toestemming voor?

4. Wat hebben we nodig van onze omgeving om vanuit deze waarden te kunnen werken? Hoe zorgen we dat we dat krijgen?

5. Wat als…Wat doen we als we ons niet aan onze eigen regels houden? Hoe spreken we elkaar aan?

In goede tijden en in slechte tijden….

Wanneer samenwerking soepel verloopt en onderlinge relaties goed zijn, is het relatief gemakkelijk om vanuit (team)waarden te werken en ze te waarborgen….

Wanneer samenwerking onder druk komt te staan of onderlinge relaties moeilijkheden opleveren, vraagt werken vanuit (team)waarden nog meer van je individuele verantwoordelijkheid.

Wanneer je geraakt wordt door het gedrag van een ander, bestaat de menselijke neiging om vanuit gekwetstheid te reageren; je gaat zelf aanvallen, je gaat je verdedigen, je gaat de ander minachten, je sluit jezelf af of sluit de ander buiten..

Ook – of juist? – wanneer je persoonlijk geraakt wordt, kan het helpen om even stil te staan en te onderzoeken hoe je zou reageren wanneer je trouw zou blijven aan je (team)waarden. (Zie bijvoorbeeld ook blog : “Wouter is boos” )

Want wat de ander ook doet, realiseer je dat jij altijd een keuze hebt en verantwoordelijk blijft voor je eigen gedrag. In woord en daad.


Verder praten?
  • Bel of mail Sandra Geelink (+31 6 11708375 | sandra@samennaarresultaat.nl) of
  • Plan direct een telefonische verkenning in de agenda.