Leestip: Anatomy of Peace – The Arbinger Institute

‘Je hebt op ieder moment en in elke situatie de keuze om de ander als object te zien of om de ander als persoon te zien. Dat is niet altijd makkelijk, en soms heel moeilijk, maar we kunnen ervoor kiezen het in ieder geval te proberen. We hebben altijd de mogelijkheid om de ander als mens te zien.’

– uit ‘Anatomy of Peace’ van The Arbinger Institute.

Het boek is geschreven vanuit de visie dat moeizame relaties vaak voortkomen uit een gebrek aan zelfwaardering. De oplossing begint met het zien van -en stappen uit- je eigen referentiekaders, zowel in werkrelaties als in privérelaties.

Makkelijk leesbaar boek, geschreven in romanvorm, dat je confronteert met je eigen gedrag in verhouding tot anderen en dat aanzet tot nadenken over het veranderen van dit gedrag.

Een paar van de (vele) modellen en inzichten die ik al reden genoeg vind om dit boek als leestip te geven:

1. De Peacemaking Pyramid

De grondhouding van waaruit jij werkt, maakt verschil in je relatie met anderen. De Peacemaking Pyramid gaat ervan uit, dat je een probleem altijd op een dieper liggend niveau hebt op te lossen.

Als we moeten corrigeren, dan hebben we het wellicht nog niet goed uitgelegd.

Lukt het uitleggen en communiceren niet goed, dan hebben we ons misschien nog niet verdiept in de ander.

We hebben misschien (nog) geen goede relatie met de ander gebouwd.

We hebben wellicht geen goede relatie met de personen die van belang zijn voor de ander.

Of… het belangrijkst: we werken vanuit onze eigen “box”, onze eigen belevingswereld, vanuit een “heart at war”.

2. Heart at war

Als je vanuit een “heart at war” werkt, dan zie je de ander eigenlijk niet als een volwaardig, gelijkwaardig mens, maar als een middel of obstakel richting jouw doel.

Als je vanuit een “heart at peace” werkt, dan zie je de ander als volwaardig, als een mens met behoeften, zorgen en angsten, net zoals jijzelf. Dan werk je vanuit de oprechte wens die ander te helpen.

Een “heart at war” betekent niet dat je slechte dingen wilt voor de ander of dat jij strijd zoekt. Je hebt waarschijnlijk hele goede intenties, maar je werkt vanuit je eigen “box”. Inzicht in die box geeft je de ruimte om anders te kiezen.

3. Hoe jij jezelf ziet, beïnvloedt hoe jij anderen ziet, hoe je de wereld ziet en hoe je je voelt.

In het boek worden 4 “boxes” onderscheiden, die aangeven hoe jij jezelf ziet en die ervoor zorgen dat je “heart at war” is:

  • Ik ben beter dan….(better-than box)
  • Ik verdien…..(I-deserve box)
  • Ik moet gezien worden als….(must-be-seen-as box)
  • Ik ben slechter dan….(worse-than box)

Het boek geeft je ook vier stappen om van een “heart-at-war” naar een “heart-at-peace”te komen.

Veel leesplezier en inspiratie!

Verder praten?

  • Bel of mail Sandra Geelink (+31 6 11708375 | sandra@samennaarresultaat.nl) of
  • Plan direct een gratis verkenning via telefoon, Zoom, of Teams, in de agenda.