Hoezo ‘good to great’? Zijn we al ‘good’ dan?

“High performance!” “Zelfsturende teams!” “Organisatie 5.0!” “Big change!” “Good to Great!”

Hou toch op, zeg … Hoe boeiend ik alle concepten en ontwikkelingen ook vind, in veel bedrijven is dit echt nog een ver-van-m’n-bed-show. Want….hoezo ‘good to great’? Zijn we al ‘good’ dan?

De ambitie van de top sluit helaas niet altijd aan bij de dagelijkse werkelijkheid op de vloer, de grote verandering komt maar niet op gang. Want op die vloer zijn we namelijk gewoon hard aan het werk. Maar daar is de basis echt niet altijd op orde, daar is de richting niet altijd duidelijk, daar voelen medewerkers zich niet altijd gehoord en nemen niet altijd hun verantwoordelijkheid, en daar lopen MT-leden elkaar – en hun medewerkers – soms vooral in de weg.

Soms zit de grootste stap naar meer succes gewoon in dat wat al had moeten gebeuren. Wat we eigenlijk allemaal normaal vinden. Wat we eigenlijk al hadden afgesproken. Maar wat we om de één of andere reden niet (meer) doen. Dus voordat je naar “Great” wilt, zorg eerst dat je “Good” wordt. 

De dagelijkse werkelijkheid – durf te kijken

De eerste stap is het kijken naar je echte dagelijkse werkelijkheid. Hieronder een aantal gewetensvragen om mee te beginnen: 

1. Organisatie: Is de basis op orde?

 1. Weet iedereen waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen? Is er een duidelijke visie voor de komende jaren, een duidelijk doel voor dit jaar?
 2. Zijn de kaders en rolopvattingen helder?
 3. Functioneert het MT en haar leden zelf op een manier die er aan bijdraagt dat medewerkers echt hun beste bijdrage kunnen leveren?
 4. Hebben we een goede aanpak om te zorgen dat ons belangrijkste doel echt leeft in de organisatie, zodat medewerkers echt in hun dagelijks werk kunnen zien hoe ze bijdragen aan het grotere doel?

 

2. Medewerkers: Doen we een beetje normaal?

 1. Hebben we, en zijn we, medewerkers die goed functioneren, zowel op resultaat, als ook op houding en gedrag? Doen we een beetje normaal samen?
 2. Zijn we het er samen eigenlijk over eens wat normaal is? “Normaal” in hoe we met elkaar, het werk en met de klant omgaan? Hebben we daar concreet invulling aan gegeven en houden we elkaar daar scherp op?
 3. Is verantwoordelijkheid iets dat we delen of dat alleen bij MT en leidinggevenden ligt?
 4. Doen we allemaal (minimaal) datgene waar we voor besteld zijn, waar we iedere maand voor betaald worden?
 5. Hebben medewerkers de vaardigheden en bevoegdheden en de tools om te doen waar ze voor aangenomen zijn?

 

3. Leiding geven: De goede balans

 1. Hebben we een goede balans in het leidinggeven? In het dingen verwachten van mensen, en er tegelijkertijd ook voor ze zijn?
 2. Zijn we als leidinggevende zelf in balans, zijn we in staat onszelf te leiden? Zijn we het er samen over eens wat goed leidinggeven inhoudt, in onze huidige situatie?
 3. Stellen we redelijke eisen aan onze medewerkers en verwachten we vervolgens ook dat er gebeurt wat is afgesproken?
 4. Weten leidinggevenden wat individuele medewerkers nodig hebben om optimaal te functioneren en zijn ze in staat om hun leidinggevende stijl aan te passen?

 

Eerst good – dan great

Zodra je de werkelijkheid echt in beeld hebt, ga je samen bedenken wat er nodig is, om te zorgen voor een organisatiecontext waarin je leidinggevenden goed hun rol kunnen pakken, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers echt optimaal kunnen functioneren.

Want soms is verandering gewoon eerst dat wat al had moeten gebeuren, maar wat we om de één of andere reden niet (meer) doen.

Werk aan de winkel ? Laat het weten. Dan bekijken we samen die echte werkelijkheid. En ontdekken we welke stappen er te zetten zijn op weg naar “good”.


Verder praten of lezen? Plan een belafspraak of schrijf je in: