Hoezo ‘good to great’? Zijn we al ‘good’ dan?

“High performance!” “Zelfsturende teams!” “Organisatie 5.0!” “Big change!” “Good to Great!”

Hou toch op, zeg … Hoe boeiend ik alle concepten en ontwikkelingen ook vind, in veel bedrijven waar ik kom, is dit echt nog een ver-van-m’n-bed-show. Want….hoezo ‘good to great’? Zijn we al ‘good’ dan?

Als leider herken je die frustratie. De frustratie van het weten dat er meer potentieel in je organisatie zit. Potentieel dat er nu niet uitkomt. Terwijl je zo veel ambitie hebt en sneller wilt. En de neiging hebt om dan maar naar de grote veranderingen te grijpen.

Maar: Soms zit de grootste verandering gewoon in dat wat al had moeten gebeuren. Wat we eigenlijk normaal vinden. Wat we eigenlijk al hadden afgesproken. Maar wat we om de één of andere reden niet (meer) doen.

De kloof tussen ambitie en realiteit

De ambitie van de top lijkt niet altijd aan te sluiten bij de dagelijkse werkelijkheid op de vloer. Die vloer waar we gewoon hard aan het werk zijn. Maar waar de basis echt niet altijd op orde is, waar de richting niet altijd duidelijk is, waar medewerkers zich niet gehoord voelen en geen verantwoordelijkheid nemen, en waar MT-leden elkaar – en hun medewerkers – vooral in de weg lopen.

Die dagelijkse werkelijkheid waar we onze resultaten soms maar met moeite halen. Nogal wiedes dat die “Big change” niet lukt!

We moeten eerst leren lopen voordat we kunnen gaan rennen. Dus voordat je naar “Great” wilt, zorg eerst dat je “Good” wordt. De eerste stap is het kijken naar je echte dagelijkse werkelijkheid.

Om vervolgens samen te bedenken wat er nodig is, om te zorgen voor een organisatiecontext waarin je leidinggevenden goed hun rol kunnen pakken, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers echt optimaal kunnen functioneren.

Durf je eerlijk te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid in jouw organisatie? 

Hieronder een aantal gewetensvragen om mee te beginnen: 

“When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower.” – Alexander den Heijer

Organisatie: Is de basis op orde?

Weet iedereen waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen? Is er een duidelijke visie voor de komende jaren, een duidelijk doel voor dit jaar? Zijn de kaders en rolopvattingen helder?

Functioneert het MT en haar leden zelf op een manier die er aan bijdraagt dat medewerkers echt hun beste bijdrage kunnen leveren?

Hebben we een goede aanpak om te zorgen dat ons belangrijkste doel echt leeft in de organisatie, waarmee medewerkers en hun kennis echt in hun dagelijks werk worden betrokken bij het behalen van dat doel?

Medewerkers: Doen we een beetje normaal?

Hebben we, en zijn we, medewerkers die goed functioneren, zowel op resultaat, als ook op houding en gedrag? Doen we een beetje normaal samen?

Zijn we het er samen eigenlijk over eens wat normaal is? “Normaal” in hoe we met elkaar, het werk en met de klant omgaan? Hebben we daar concreet invulling aan gegeven en houden we elkaar daar scherp op?

Is verantwoordelijkheid iets dat we delen of dat alleen bij MT en leidinggevenden ligt?

Doen we allemaal (minimaal) datgene waar we voor besteld zijn, waar we iedere maand voor betaald worden?

Hebben medewerkers de vaardigheden, bevoegdheden en de tools om te doen waar ze voor aangenomen zijn?

Leiding geven: De goede balans

Hebben we een goede balans in het leidinggeven? In het dingen verwachten van mensen, en er tegelijkertijd ook voor ze zijn?

Zijn we als leidinggevende zelf in balans, zijn we in staat onszelf te leiden? Zijn we het er samen over eens wat goed leidinggeven inhoudt, in onze huidige situatie?

Leader

Stellen we redelijke eisen aan onze medewerkers en verwachten we vervolgens ook dat er gebeurt wat is afgesproken?

Weten leidinggevenden wat individuele medewerkers nodig hebben om optimaal te functioneren en zijn ze in staat om hun leidinggevende stijl aan te passen?

Eerst leren lopen voordat je gaat rennen

Soms is verandering dat wat al had moeten gebeuren. Wat we eigenlijk normaal vinden. Wat we eigenlijk al hadden afgesproken. Maar wat we om de één of andere reden niet (meer) doen.

Werk aan de winkel ? Laat het weten. Dan bekijken we samen die echte werkelijkheid. En ontdekken we welke stappen er te zetten zijn op weg naar “good”.

Verder praten ? Bel of mail Sandra Geelink: 06 - 11708375 | info@samennaarresultaat.nl
Samen naar Resultaat begeleidt leidinggevenden, teams en organisaties van waar ze nu zijn, naar waar ze willen zijn. Van strategie naar uitvoering, van doel naar actie. Met MT begeleiding, strategie-implementatie en (executive) coaching en training.
Iedere maand tips en inspiratie ontvangen? Meld je dan hier aan voor de inspiratiemail.
 
Deel dit via: