Geen verplicht vrouwenquotum, maar een incompetente-mannen-stop!

Why do so many imcompetent men become leader?

Harvard Business Review (HBR) her-publiceerde een prikkelend artikel uit 2013 met deze vraag en het artikel was me uit het hart gegrepen. Want de goeden niet te na gesproken, ben ik in de afgelopen 20 jaar toch akelig veel mannen in leidinggevende posities tegengekomen, waarvan ik me oprecht afvroeg: “Hoe ben jij in hemelsnaam zo omhoog gevallen?”.

Daarbij kwam nog het rapport van het CBS dat het aantal managers in een jaar tijd is afgenomen met 8 procent, en concludeerde minister Jet Bussemaker dat het streven om volgend jaar minimaal 30 procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven te hebben, definitief niet zal worden gehaald. En dus dreigt een verplicht vrouwenquotum. NIET DOEN! Ik heb een oplossing!!

We verwarren zelfvertrouwen met competentie

Het HBR-artikel antwoord op mijn vraag “Hoe ben jij in hemelsnaam zo omhoog gevallen?” luidt: Ons gebrek aan vaardigheid om het verschil te kunnen zien tussen zelfvertrouwen en competentie!

Groepen zonder leiders hebben een natuurlijke neiging om egoistische en narcistische individuen met overmatig zelfvertrouwen te kiezen als leiders.

En ik moet helaas bekennen, dat klinkt bekend! Ook bij mij duurde het soms wel even voordat ik bij die omhooggevallen managers door de uitstraling, de jovialiteit, het ouwe-jongens-krentenbrood en de grote praatjes heen kon kijken. En dat maakt het ook juist eng. Want nog steeds zijn er aankomend leidinggevenden die zich laten imponeren en ervan uitgaan dat wat ze om zich heen zien, de manier is waarop leiding gegeven moet worden! Gelukkig mag ik er tegenwoordig vele van hen begeleiden om hun eigen koers te vinden.  Schokkend wordt het zodra je ziet welke beperkende invloed zo’n “command-en-control”-leidinggevende heeft op het functioneren, de prestaties, het welzijn en de groei van de mensen onder zich.

Helaas voor de omhooggevallenen: De eigenschappen die je naar de top blazen, zijn niet de eigenschappen die je nodig hebt om een goede leider te zijn en te blijven. Wederom volgens HBR : Arrogantie en een overmatig zelfvertrouwen zijn omgekeerd evenredig aan écht leiderschapstalent.

Echt leiderschapstalent: De vaardigheid om high-performance teams te bouwen en te onderhouden, om medewerkers te inspireren om samen aan hetzelfde doel te werken in het belang van de hele groep en de organisatie.

Alleen nog maar competente leidinggevenden

Het CBS rapporteert dat het aantal managers in een jaar tijd is afgenomen met 8 procent. Dit zijn vooral de mannelijke leidinggevenden, daar was de daling bijna 10% met bijna 40.000 mannen. Ook bij de vrouwen daalde het aantal, maar slechts met 2.000 vrouwen (1,5%). Het aandeel vrouwen in de managementlagen stijgt daarmee tot 26%.

En dan hoop ik dus maar dat die dalingen veroorzaakt werden door die leidinggevenden van de oude stempel ! Want dat biedt hoop! In de media lijkt er absoluut een vrolijke stemming te heersen over het feit dat we minder managers hebben, en dat we best zonder kunnen. Jaaaaa, we kunnen absoluut zonder de omhooggevallen managers! Jaaaaa, we kunnen zonder de “command en control” managers!

Hoe mooi zou het zijn als we dan alleen de “nieuwe” leidinggevende overhouden. Die inderdaad de vaardigheid heeft om teams te bouwen en te onderhouden, die medewerkers kan inspireren om samen aan hetzelfde doel te werken in het belang van de hele groep en de organisatie. Die zijn of haar eigen ego aan de kant kan zetten, die niet in de weg loopt, maar zich in dienst stelt van zijn medewerkers, zodat die in staat worden gesteld om optimaal te functioneren!

Jet Bussemaker: Minimaal 30% vrouwen in de top: Verplicht vrouwenquotum?

Volgens het HBR artikel ligt het probleem rondom meer vrouwen in de top niet alleen aan de verschillende obstakels die er zijn voor vrouwen (inclusief het glazen plafond).

Het probleem rondom meer vrouwen in de top ligt in het gebrek aan obstakels voor incompetente mannen!

Dus als we dat nou eens meer gaan inbouwen en bovenop die obstakels ook een grote schoonmaak houden, dus die daling in het aantal managers nog even flink doorzetten, hebben we helemaal geen verplicht vrouwenquotum nodig!

Want als een derde van de alfa-mannelijke managers iets gaat doet waar hij wél goed in is, wordt zomaar ineens het aandeel vrouwelijke managers 50%… Daarmee moet het aandeel vrouwen in de top dan toch wel tot 30% stijgen, met gemak! Wat denk jij?

Verder lezen? https://www.samennaarresultaat.nl/

Bronnen:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/minder-mannen-managen.htm
http://www.volkskrant.nl/economie/streven-van-30-procent-vrouwen-in-top-is-mislukt~a4135205/
https://hbr.org/2013/08/why-do-so-many-incompetent-men


Verder praten of lezen? Plan een belafspraak of schrijf je in: