Een cultuur van betrokken werknemers

Een cultuur van betrokken werknemers

Medewerkers-betrokkenheid moet je niet meten…..
…als je niet bereid bent om de consequenties te nemen –

is wat Larry Emond, Managing Partner van Gallup betoogt in zijn artikel “2 Reasons Why Employee Engagement Programs Fall Short.”

Gallup is een Amerikaans research & consulting bedrijf, opgericht in 1935 en wereldwijd vooral bekend van zijn opiniepeilingen.

Gallup heeft de Gallup Q12 ontwikkeld, een survey met slechts 12 vragen die je duidelijkheid geven over hoe het staat met jullie cultuur van betrokken werknemers. Het percentage dat uit deze meting komt, geeft een hoge voorspelbaarheid over bedrijfsresultaten als winstgevendheid, productiviteit, verloop van personeel en de service-perceptie door de klant.

Employee engagement

De gemiddelde gemeten ‘employee engagement’ percentages zijn over de laatste 20 jaar niet heel erg veranderd (23% wereldwijd, 13% in Europa).

Wel zijn er duidelijke uitschieters te noteren: bedrijven waar het percentage ‘employee engagement’ boven de 75% procent ligt. Waarom slagen sommige bedrijven er wél in om een cultuur van betrokken medewerkers te bouwen en te behouden?

De twee dingen die je moet doen voor een cultuur van betrokken werknemers

Larry Emond geeft twee redenen waarom sommige bedrijven er wél in slagen om de betrokkenheid van hun medewerkers zo’n boost te geven:

1. Investeer serieus in de ontwikkeling van je leidinggevenden

Cultuur van betrokken werknemersEen jaarlijkse meting op zich verbetert niets. De meting moet alleen een check zijn om te kijken of het beter gaat. Veel bedrijven beperken zich tot de jaarlijkse mededeling “Manager, je moet het beter gaan doen” en laten het daar bij. Tot de volgende meting.

Employee engagement serieus nemen draait erom dat je leidinggevenden laat leren en ontwikkelen.

Zorg ervoor dat ze vaardigheden en tools krijgen om betrokkenheid binnen hun teams te verhogen – week in, week uit, met doorlopende gesprekken tussen managers en hun medewerkers. 

2. Wees (veel!) selectiever in het kiezen van je leidinggevenden

Cultuur van betrokken werknemersDe meeste mensen worden leidinggevende omdat ze ofwel heel goed waren in hun vak of omdat ze al heel lang bij het bedrijf werken. Van geen van deze twee redenen is ooit aangetoond dat je er een goede leidinggevende van wordt.

Gallup heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat slechts 10% van de mensen van nature aanleg heeft om een goede leidinggevende te worden. Daarnaast is er nog een kleine groep die het wel kan leren.

Ondanks dat zetten bedrijven in slechts 18% van de gevallen iemand op een leidinggevende functie, die de nodige kwaliteiten ervoor bezit. En al kan iedereen beter worden door goede begeleiding, coaching en training, het werkt een stuk beter als je die investering doet in mensen die er aanleg voor hebben..

En nu aan de slag

Medewerkers-betrokkenheid alleen meten brengt geen verandering. Beter kiezen van je leidinggevenden, en dan deze leidinggevenden voorzien van de vaardigheden en tools om hun medewerkers te betrekken, maakt wel het verschil om een cultuur van betrokken werknemers te bouwen.

In de woorden van Larry Emond:

Het is nooit te laat om het goed te gaan doen. Begin nu.


Verder praten of lezen? Plan een belafspraak of schrijf je in: