Leiderschap in positie – hoe komen we daar?

Reality check: Leiderschap in positie

Loopt het in het leidinggevende team niet optimaal? En heeft dat z’n weerslag op het functioneren van de organisatie?

We gaan in een gestructureerd proces samen ontdekken wat er nu écht aan de hand is. Zodat je vervolgens de oorzaken aan kunt pakken op de plek waar ze liggen.


Een gestructureerde aanpak in 3 stappen:

  1. De reality check
  2. Het plan van aanpak
  3. Interventies op het gebied van leiderschap en leidinggeven, context en medewerkers


1. De reality check: de geleefde werkelijkheid

In deze eerste fase kijken we samen naar de geleefde werkelijkheid. Niet hoe we zouden willen dat het werkt, of hoe het zou moeten (kunnen) werken, maar de werkelijkheid waar we als leidinggevenden en medewerkers dagelijks in leven. We kijken samen naar:

  • Hoe staat het met de  leidinggevende vaardigheden en gedrag van het leiderschapsteam ?
  • Hoe staat het met de organisatiecontext, structuur en processen?
  • Hoe gaat het met het functioneren van team en medewerkers?

Lees hier verder over de reality check


2. Het plan van aanpak

We gaan pas verder, als we de geleefde werkelijkheid samen (h)erkennen en ervan overtuigd zijn, dat er verandering nodig is.

Op basis van die gedeelde werkelijkheid, bepalen we samen welke stappen echt nodig zijn en hoe deze stappen het beste begeleid kunnen worden.


3. Interventies

We richten onze aandacht op datgene, dat het meeste waarde toevoegt en het meest bijdraagt aan waar we naar toe willen. Deze interventies kunnen intern uitgevoerd en begeleid worden, of ze worden door (samenwerkers van) Samen naar Resultaat begeleid en uitgevoerd. Hierbij speelt het leiderschap in de organisatie altijd een rol.

Bij de interventies kan het gaan om een enkele stap, of meerdere stappen tegelijk op alle drie gebieden leiderschap en leidinggeven, context en medewerkers


Bij de werkelijkheid blijven

Zowel aan het einde van het traject, als ook gedurende het traject blijven we samen kijken naar de werkelijkheid en sturen we bij waar nodig. We begeleiden de veranderingen volgens goed change management. Zodat iedereen mee kan gaan in de verandering en we samen voor blijvend resultaat gaan.Benieuwd naar de ervaringen van klanten? Lees het hier.

Verder praten? Plan een telefonische of online afspraak met Sandra Geelink: