Leidinggeven CommunicatiestijlenCommunicatiestijlen

Ken je dat? Met sommige mensen lijk je direct op dezelfde golflengte te zitten, bij andere mensen lijkt het wat langer te duren of blijft het altijd moeizaam.

Hoe beter we weten hoe we bij een ander op dezelfde golflengte kunnen komen, hoe meer wederzijds vertrouwen we ervaren.

Inzicht in je eigen communicatiestijl en in de communicatiestijlen van een ander, helpt je om sneller bij een ander op dezelfde golflengte te komen.

Het Social Styles Model van Roger Reid en John Merrill is een simpel en praktisch instrument om verschillen in communicatiestijl te begrijpen.  Er zijn 4 hoofdstijlen:

De 4 belangrijkste communicatiestijlen: De regisseur, de promotor, de supporter, de analyticus

Regisseur / Driver:

Drivers zijn erg direct over de resultaten die ze verwachten.  Ze zijn niet bezig met wat andere mensen van hen denken en zijn daardoor vaak onafhankelijk en direct.

Ongewild kunnen ze anderen kwetsen met ondoordachte woorden, kritiek en overcontrole.

Een driver ziet graag wat iets hem/haar kan opleveren, alleen dan krijg je echte interesse.

Promotor / Expressive:

Mensen met een Expressive communicatiestijl willen contact maken en saamhorigheid voelen, ze praten graag over gevoelens, spreken luid en hebben een hoog tempo. Ze zijn in staat een aansprekende visie over te brengen.

De Expressive kan slecht tegen hiërarchie: hem of haar vertellen wat er moet gebeuren zal niet werken en zal enkel leiden tot weerstand en sarcasme.

Supporter / Amiable:

De persoon met de Amiable stijl geeft en krijgt graag persoonlijke aandacht. Ze communiceren in een rustiger tempo, hebben denktijd nodig en zijn indirect, dus zullen soms moeilijk vertellen wat ze er écht van vinden.

Heeft moeite met plotselinge veranderingen, het helpt om hem/haar stap voor stap mee te nemen.

Analyticus / Analytical:

De Analytical is heel concreet en meestal goed voorbereid, met veel details. Met hun probleemonderzoekende houding is de Analytical meer gericht op ideeën en concepten dan op relaties en gevoelens.

Om aan te sluiten bij iemand met een Analytical voorkeursstijl is het belangrijk de tijd te nemen, oog voor detail te hebben en je te richten op feiten en argumenten.

Wil je snel aan de slag met communicatiestijlen? Check of de online training Communicatiestijlen wat voor je is, of lees nog even verder voor meer achtergrond:


Achtergrond en gebruik van het Social Styles Model

Het Social Styles Model is begin jaren ‘60 ontdekt door twee Amerikaanse psychologen, Roger Reid and John Merrill. Ze ontdekten dat je op basis van slechts 3 dimensies verrassend accuraat kunt voorspellen hoe een persoon zal omgaan met werk en relaties.

Naast de dimensie “Afstemmingsvermogen (versatility) werkt het model met de twee dimensies Assertiviteit (Assertiveness) en Taak- of mensgerichtheid (Responsiveness).


Het model is bedoeld om spanning in een relatie te verminderen. Begrip en respect te vergroten. Samenwerking en resultaten te verbeteren. Het is niet bedoeld om mensen in een hokje te stoppen.

Bedenk daarom bij het gebruik van de stijlen altijd:

  • Niemand IS zijn Social Style; een mens bestaat uit meerdere dimensies.
  • Geen van de Social Styles is goed of slecht. Ze hebben allemaal sterke en zwakke kanten.
  • De kans is groot, dat je gedragingen vertoont uit alle 4 stijlen. Er zal er waarschijnlijk 1 de boventoon voeren.
  • Hoe je met je social style omgaat en met anderen, is belangrijker dan wat je social style is.
  • De kans dat je zélf je social style goed inschat, is ca 50%….

Assertiviteit en responsiveness

Assertiviteit: Hoe krijg je wat je wilt? Stellend versus vragend. Ruimte nemend versus ruimte latend

Een persoon met hoge assertiviteit is doorgaans geneigd om duidelijk te vertellen wat hij wil of om dat te eisen van mensen. Mensen met een hoge assertiviteit gaan problemen doorgaans te lijf in plaats van ze uit te stellen. Ze hebben een groter zelfvertrouwen en geloven dat ze het recht hebben om te vragen om wat ze nodig hebben. Soms zien ze het leven als “recht van de sterkste”, waardoor ze denken te moeten vechten voor wat ze willen. Het maakt ze vaak competitiever, alerter en zorgt ervoor dat ze sneller risico’s nemen.

Een persoon met een lage assertiviteit die iets wil, zal dat een ander vragen of wachten tot de ander het aanbiedt. Mensen met een lage assertiviteit houden niet van conflicten en risico’s. Van problemen hopen ze soms dat ze vanzelf weg gaan. Ze zijn vaak onderzoekend en werken veelal samen met andere mensen. Mensen kunnen vanuit verschillende redenen een lage assertiviteit hebben, bijvoorbeeld uit angst voor kritiek, of vanuit een aangeleerde bescheidenheid, of vanuit een hoge mate van rekening willen houden met andere mensen.

Responsiveness: Hoe reageer je op vragen of eisen van anderen? Mensgericht versus taakgericht

Een persoon met hoge responsiveness heeft meer emotie in zijn reactie naar anderen. Dit kan overkomen als empathie, maar het kan ook zijn dat iemand gewoon minder controle heeft over zijn eigen emoties. Mensen met een hoge responsiveness zijn doorgaans mensgericht.

Iemand met een lage responsiveness legt minder emotie in zijn reacties. Ze nemen vaak meer de tijd om te denken over hun reactie, waardoor die vaak wat langzamer komt en rationeler is.


Meer weten over communicatiestijlen of hier snel mee aan de slag?

Check hier of de online training Communicatiestijlen wat voor je is.

Daarnaast ben je als team of groep van harte welkom in de korte workshop “Snel op de goede golflengte”, waarin je

  • inzicht krijgt in je eigen stijl obv feedback uit je eigen omgeving
  • leert hoe je de stijl bij een ander kunt herkennen
  • handvatten krijgt aangereikt om af te stemmen op de communicatiestijl van een ander vanuit jouw eigen stijl.

Voor in-company trainingen kunnen communicatiestijlen geïntegreerd worden naar wens, bijvoorbeeld in de training “Leidinggeven in stijl”.

Verder praten?

  • Bel of mail Sandra Geelink (+31 6 11708375 | sandra@samennaarresultaat.nl) of
  • Plan direct een gratis verkenning via telefoon, Zoom, of Teams, in de agenda.