CHECKLIST: Leidinggeven op afstand

Leidinggeven op afstand is anders. Zeker in crisistijd. Met de checklist hieronder heb je een snel overzicht van de belangrijkste zaken. En inzicht in waar je het nu misschien nog beter kunt maken. Succes!

1. Ik geef mijn medewerkers regelmatig duidelijkheid over de verandering waar we nu in zitten.
2. Als leidinggevend team communiceren we één boodschap en zitten we op één lijn
3. We hebben nagedacht over onze processen, en ze, waar nodig, aangepast aan de nieuwe situatie
4. Medewerkers hebben alle nodige (nieuwe) vaardigheden om met de nieuwe situatie om te kunnen gaan
5. Medewerkers hebben alle tools om hun werk nu soepel te kunnen doen
6. Er is expliciete duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen tussen mij en medewerkers
7. Ik ben ruim beschikbaar voor vragen van medewerkers over de huidige situatie en verwachtingen
8. Ik heb er absoluut vertrouwen in, dat mijn medewerkers gewoon hun werk doen, ook op afstand
9. Ik heb regelmatig 1-op-1 contact met medewerkers
10. Ik weet van iedere medewerker hoe het nu met hem/haar gaat, daar praten we over
11. Ik heb met iedere medewerker individueel afgestemd, hoe en hoe vaak wij in deze periode contact houden
12. Ik heb een duidelijke structuur in mijn 1-op-1 contact met medewerkers
13. Ik ben ook op afstand goed in staat om medewerkers effectief te coachen en te laten groeien
14. Ik heb kennis van verschillende communicatiestijlen van mensen en stem mijn leiderschapsstijl daarop af
15. Ik weet hoe ik verbinding moet houden in het team
16. Ik heb kennis van teamfasen en teamdynamiek en stem mijn leiderschapsstijl daarop af
17. Ik zie de impact die de huidige situatie heeft op teamontwikkeling
18. Wij hebben in het team afgestemd hoe we in deze situatie als team met elkaar omgaan en welke overleggen we nodig vinden.
19. Er zit structuur in ons teamoverleg
20. In onze teamoverleggen is tijd geagendeerd om te horen hoe het met elkaar gaat
21. Ik heb bewust prioriteiten gekozen in deze periode en communiceer die ook
22. Ik heb een goede werk/privé balans
23. Ik zorg goed voor mezelf
Naam
E-mail