Hei-sessies, strategiesessies, facilitation

“Waar willen we naar toe?” “Waar zijn we nu?” “Wat hebben we te doen om daar te komen?” en “Hoe gaan we daarin met elkaar om?”.

Als procesbegeleider en facilitator zorgen wij dat iedereen mee kan doen als deelnemer en dat er focus blijft op het doel.

In overleg met u als opdrachtgever begeleiden wij inhoudsloos, of brengen we denkmodellen in, die ter ondersteuning dienen.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het vaststellen van missie, visie of strategie. Het kan draaien om het integreren van kernwaarden. Het kan gaan om een teamsessie rondom samenwerking.


Aan de slag?

  • Bel of mail Sandra Geelink (+31 6 11708375 | sandra@samennaarresultaat.nl) of
  • Plan direct een telefonische verkenning in de agenda.