Hei-sessies, strategiesessies, facilitation

Heisessie MT Sessie Teamsessie“Waar willen we naar toe?” “Waar zijn we nu?” “Wat hebben we te doen om daar te komen?” en “Hoe gaan we daarin met elkaar om?”.

Als procesbegeleider en facilitator zorg ik ervoor dat iedereen mee kan doen als deelnemer en dat er focus blijft op het doel.

Afhankelijk van de vraag breng ik denkmodellen en diverse werkvormen in, die ter ondersteuning dienen van het doel.

Deze sessies zijn vooral bedoeld als korte, krachtige, eenmalige bijeenkomsten rondom een duidelijk doel.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het vaststellen van missie, visie of strategie. Het kan draaien om het integreren van kernwaarden. Het kan gaan om het vaststellen van een programma of transitieplan. Samen stellen we vast wat het doel is en wat de beste manier is om dat samen te bereiken.


Benieuwd naar de ervaringen van klanten? Lees het hier.

Verder praten? Plan een telefonische of online afspraak met Sandra Geelink: