Aanpak

De integrale aanpak bestaat uit een cyclisch proces van 3 stappen:

  1. De reality check
  2. Het plan van aanpak
  3. Interventies op het gebied van leiderschap en leidinggeven, context en medewerkers

1. De reality check: de geleefde werkelijkheid

In deze eerste fase kijken we samen naar de geleefde werkelijkheid. Niet hoe we zouden willen dat het werkt, of hoe het zou moeten (kunnen) werken, maar de werkelijkheid waar onze leidinggevenden en medewerkers dagelijks in leven. We kijken samen naar:

  • Hoe staat het met de  leidinggevende vaardigheden en gedrag van het leiderschapsteam ?
  • Hoe staat het met de organisatiecontext, structuur en processen?
  • Hoe gaat het met het functioneren van team en medewerkers?

Lees hier verder over de reality check

2. Het plan van aanpak

We gaan pas verder, als we de geleefde werkelijkheid samen (h)erkennen en ervan overtuigd zijn, dat er verandering nodig is.

Op basis van die gedeelde werkelijkheid, bepalen we samen welke stappen echt nodig zijn en hoe deze stappen het beste begeleid kunnen worden.

3. Interventies

We richten onze aandacht op datgene, dat het meeste waarde toevoegt en het meest bijdraagt aan waar we naar toe willen. Deze interventies kunnen intern uitgevoerd en begeleid worden, of ze worden door (samenwerkers van) Samen naar Resultaat begeleid en uitgevoerd. Hierbij speelt het leiderschap in de organisatie altijd een rol.

Bij de interventies kan het gaan om een enkele stap, of meerdere stappen tegelijk op alle drie gebieden Leiderschap en leidinggeven, Context – de basis op orde en Team en medewerkers.

Bij de werkelijkheid blijven

Zowel aan het einde van het traject, als ook gedurende het traject blijven we samen kijken naar de werkelijkheid en sturen we bij waar nodig.

Verder praten? Neem contact op of plan direct een telefonische afspraak om te verkennen of dit bij jullie past.