Reviews Management Team Begeleiding

Reviews (Executive) Coaching       Aanbevelingen

Jos Honig, Directeur Feka: “De neuzen dezelfde kant op”

“Sandra loopt al twee jaar met ons mee. Na een inspirerende communicatietraining voor het MT hebben we haar gevraagd een teamtraject te doen omdat één van onze afdelingen niet lekker liep. Er was frustratie onderling waar wij niet de vinger op konden leggen. Sandra heeft de neuzen dezelfde kant op gekregen. Verwachtingen, taken, afspraken en verantwoordelijkheden zijn naar elkaar uitgesproken en vastgelegd. Dat heeft enorm geholpen. Naast deze teamsessie zetten we Sandra ook in voor losse communicatietrainingen en voor onze jaarlijkse heisessie waarin we jaarplannen maken met het MT. Dat werkt heel fijn met haar erbij. Ze is niet alleen professioneel maar ook gewoon een heel leuk mens. Ze straalt positiviteit uit en werkt doelgericht. Daar houden we van.’


Simone Borgstede, bestuurslid:

Sandra weet uitstekend de vinger op de zere plek te leggen en daagt je elke keer opnieuw uit om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Ze houdt overzicht en geeft ruimte aan het proces. Door het stellen van kritische vragen weet ze de teamleden bij de les te houden en bijna van een afstand naar het proces te laten kijken. Hierdoor ben je in staat om ook tot een oplossing te komen.

Niks geen zweverig gedoe. Wat heb je nodig en hoe kom je daar. Ik heb Sandra in verschillende groepen aan het werk gezien en ze voelt feilloos aan wat nodig is. En dat is niet altijd even makkelijk maar zorgt wel voor resultaat waardoor je verder komt. En dat is tenslotte waarom je haar inhuurt.

Doen dus!


Chr. L.Gispen, Voorzitter inloophuis ’t Anker: “Een weg naar de toekomst”

Ik ken Sandra pas een (vrij) korte periode maar daarin heb ik haar leren kennen als een gedreven persoonlijkheid met een goed oor naar de ander.

Binnen het bestuur van Inloophuis ’t Anker (www.inloophuishetanker.nl) was behoefte aan, wat wij noemden, een zgn. Heidedag. Na een periode, waarin wij gedurende 10 jaar ons inloophuis gestalte hebben gegeven, frank en vrij praten over de positie, waar wij nu (denken te) staan, welke plannen en ideeën er zijn, wat de weg naar de toekomst zou moeten zijn, welke vragen er vanuit de omgeving zijn, etc. Kortom, welke weg naar de toekomst zou moeten worden bewandeld en welke bijdrage zouden wij daar, als bestuursleden en anderen binnen ons inloophuis, daaraan kunnen bijdragen.

Sandra heeft zich van tevoren zeer goed ingeleefd in het wel en wee van ons inloophuis en had op voorhand reeds enkele trajecten uitgedacht. Tijdens de eerste Heide-sessie kwam zij met voldoende vragen aan de bestuursleden, die onder haar leiding in acties werden vertaald, zodat deze bestuursleden zelf met de invulling van deze vragen aan de slag konden gaan.

Ook voor een verder vervolg heeft zij een geweldige bijdrage geleverd, door ons als bestuur te focussen op de werkelijke inhoud van hetgeen, waar wij mee bezig zijn. Ook in de zin, dat het verantwoordelijke bestuurslid de zaken met een (vernieuwd) elan ter hand nam.

Een en ander was aanleiding om Sandra te vragen voor een soortgelijke actie binnen het bestuur van de Stichting IPSO (www.ipso.nl) , het landelijke overleg van inloophuizen en therapeutische centra, om na een groei van ongeveer 15 jaar, inzicht te krijgen en te geven aan de plaats, die deze organisatie zou moeten gaan innemen in de keten van zorg.

Dan gaat het hier om de zorg voor de mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden, om het fenomeen KANKER een plaats te geven in het dagelijkse leven. Dit kan geschieden d.m.v. lotgenotencontact, al of niet gecombineerd met activiteiten, dan wel via gespecialiseerde, psycho-oncologische zorg.

In al deze discussies weet Sandra zich op een geweldige wijze in te leven in de feitelijke situaties en de aanwezigen te “verleiden” om verder te denken, zodat zij zelf met suggesties komen, die later kunnen worden uitgewerkt. Zij houdt het overzicht en bewaakt dat.

Kortom: inspirerend, leidend, meedenkend, inlevend.

Chr.L.Gispen – Dec 2015, Voorzitter inloophuis ’t Anker, Mijdrecht – Secretaris IPSO Inloophuizen – Secretaris Stichting IPSO