Mensen die doen wat ze belangrijk vinden, leveren de beste bijdrage aan hun werk, hun eigen leven en hun omgeving. Als je werkt vanuit je waarden, sta je steviger. Dan kun je beter kiezen. Dan functioneer je krachtiger, met meer rust, voldoening en resultaat. Zien waar je aan bijdraagt, geeft zin aan werk en leven. Organisaties kunnen pas optimaal functioneren als de mensen in de organisatie zien en voelen dat hun werk er echt toe doet. Leidinggevenden hebben daarbij een cruciale rol.
 x

Ik ben Sandra Geelink. Ik begeleid mensen, teams en organisaties van waar ze nu zijn, naar waar ze willen zijn. Van strategie naar uitvoering, van doel naar resultaat.

Zorgen dat meer mensen gaan werken vanuit hun eigen waarden is de basis van hoe ik werk. Voor meer resultaat, meer voldoening, minder stress, meer rust.

Want als jij doet wat jij belangrijk vindt, lever je de grootste bijdrage die je kunt leveren, in je werk, je leven en je omgeving.