Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Samen naar Resultaat onder de handelsnaam Be You Coaching gevestigd te Mijdrecht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. In het geval van een facebook winactie vindt deelname plaats wanneer je zoals gevraagd in het actiebericht, het actiebericht hebt geliked en een reactie hebt achtergelaten. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, via een persoonlijk bericht op facebook of via een bericht op de facebookpagina waar de actie werd uitgeschreven.

10. Samen naar Resultaat / Be You Coaching kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Samen naar Resultaat/Be You Coaching voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Indien het een actie betreft waarbij je een mail hebt gestuurd, ontvang je na deelname aan de winactie ook maandelijks een e-mail met blogs, nieuws en aanbiedingen rondom leidinggeven en persoonlijk leiderschap. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Samen naar Resultaat/Be You Coaching.

17. Samen naar Resultaat / Be You Coaching handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Samen naar Resultaat/Be You Coaching, Koraal 1, 3643 BA in Mijdrecht, 06-11708375. e-mail: info@samennaarresultaat.nl . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.